گفتگوی رادیو اس بی سی استرالیا در مورد شهروندی و تابعیت استرالیا

در این مصاحبه می شنوید:

  •  اطلاعات مهم و ضروری در مورد زمان و شرایط شهروندی
  • با حضور وکیل رسمی مهاجرتی استرالیا
    احسان جهان اندیش
  • رادیو SBC با افتخار شما را به شنیدن این گفتگو دعوت می نماید
  • تست