Category Archives: مطالب مفید

بررسی اجمالی اقامت دائم استرالیا

بررسی اجمالی اقامت دائم استرالیا

مزایای داشتن اقامت دائم استرالیا اگر شما موفق به اخذ ویزای اقامت دائم استرالیا شوید می توانید از کلیه مزایا و امکانات اقامت دائم برخوردار شوید. حق زندگی بصورت دائم و نامحدود در استرالیا را خواهید داشت. بدون هیچ محدودیتی در هر زمینه ای که خواستید می توانید کار و تحصیل کنید. بعد از 4 […]