نمونه هایی از موفقیت های Smart Migration!

نمونه هایی از موفقیت‌های Smart Migration در زمینه‌های مختلف از جمله ویزاهای اقامت دائم استرالیا و ویزاهای موقت، موفقیت در دیوان تجدیدنظر اداری AAT و غیره را می‌تواندی در این صفحه مشاهده کنید.

موفقیت های گروه مهاجرت اسمارت

مهاجرت تازه اول راه است!

افتخار ما این است که تا پایان راه همراه و حامی موکلان خود هستیم. با صدور ویزا برای قدم‌های بعدی هم میتوانید بر روی کمک و حمایت Smart Migration حساب کنید.

مهاجرت به استرالیا پروسه‌ای استرس‌ آور است. تمام تلاش Smart Migration این است که تا حد ممکن مهاجرتی بدون استرس را برای شما فراهم کند.

نمونه هایی از ویزاهای دریافت شده و یا موفقیت های آقای احسان جهان اندیش در دیوان تجدیدنظر اداری AAT را در پایین می‌توانید مشاهده کنید.

پرونده های منتشر شده:

1703730 [2017] AATA 2818 (23 November 2017)

1711341 [2020] AATA 357 (19 February 2020)

نمونه های موفقیت‌ها در دیوان تجدید نظر اداری AAT

نمونه های ویزاهای صادر شده